Vadovybė

Viršininkas – Vygaudas Čižauskas, tel. 8 349 60366, 8 686 04903

Specialistė finansinei ūkinei veiklai vykdyti – Dainora Vaičiūnienė, tel. 8 349 60366