Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos veiklos sritys

GELBĖTI.GESINTI.PADĖTI

GELBĖTI.
GESINTI.
PADĖTI.

Tarnybos veiklos tikslas – išsaugoti žmogaus gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką nuo ekstremalių įvykių ir situacijų poveikio.

Tarnyba – nuolatinės parengties priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, kurios uždaviniai yra:

Tarnyba atlieka šias funkcijas:

 

  • organizuoja ir kontroliuoja profesinio saugumo veiklą, atsako už darbų saugą ugniagesių komandose;
  • gesindama gaisrus bei atlikdama pirminius gelbėjimo darbus, bendradarbiauja su kitomis rajono savivaldos institucijomis, policijos, krašto apsaugos, civilinės saugos, apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba ir kitomis tarnybomis;
  • kontroliuoja priešgaisrinių vandens šaltinių (gaisrinių hidrantų, rezervuarų, kitų vandens telkinių) bei privažiavimų prie jų būklę, apie rastus pažeidimus informuoja Savivaldybės administraciją, seniūnijas, savivaldybės tarnybas ir įstaigas, PAGD prie VRM Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jonavos priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą;
  • reikalui esant pagal atskirus planus rengia priešgaisrinės pratybas, įtraukdami į jas ir savanorius ugniagesius;
  • rengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimų projektus, informaciją Savivaldybės administracijai priešgaisrinės būklės ir materialaus aprūpinimo gerinimo bei kitais įstaigos veiklos klausimais;
  • teikia informaciją priešgaisrinės saugos klausimais įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, veikiančioms Jonavos savivaldybės teritorijoje;
  • organizuoja ir skatina įstaigos darbuotojų mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;
  • bendradarbiauja su PAGD prie VRM Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jonavos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba organizuojant įstaigos darbuotojų pasirengimą likviduoti ekstremalias situacijas, įvykius ir incidentus, dalyvauja organizuojamose pratybose ir mokymuose.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.